Ametist

070-365 84 60
Ametist tar för tillfället inga nya uppdrag.

Webbtjänster

BH-Guide.nu – Beräkna din behåstorlek

BH-Guide.nu är en enkel webbtjänst för att snabbt räkna ut din behåstorlek. Webbplatsen är responsiv och skapad med HTML5, CSS3 och javascript.

Amazon Kindle till Sverige

Efter att flera gånger ha fått leta förgäves efter de internationellt tillgängliga Kindle-läsplattorna på Amazon.com skapade jag en enkel webbplats där alla Kindle-modeller som går att beställa till Sverige listas.

Order Amazon Kindle Internationally

Samma sida som ovan, men här listas de internationellt tillgängliga Kindle-modellerna på engelska. Dessutom har jag för sökbarhetens skull skapat en sida för varje "officiellt" språk i alla länder man kan köpa en Kindle.

* * *
070-365 84 60